Program Hakkında

Nüfusun artması ve yaşlanması ile birlikte diyetisyenlik mesleğini icra eden diyetisyenler; optimal beslenme bilincini geliştirerek sağlığın korunmasında ve sürdürülmesinde, kanıta dayalı beslenme tedavisini sağlayarak hastalıkların önlenmesinde, hastalıkların ve komplikasyonlarının tedavisinde sağlık çalışanları arasında rolü ve sorumluluğu giderek artan meslek mensupları olmuştur.

 

Multidisipliner yönetilmesi gereken birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli sistem hastalıklarının önlenmesinde ve tıbbi beslenme tedavisi kapsamında kanıta dayalı beslenme önerilerinin verilmesinden sorumlu olan diyetisyenlerin;

a-         Besin, beslenme, tıbbi beslenme tedavisi alanında bilimsel araştırma yapabilmesi,

b-         Bilimsel araştırmaların bulgularını ve sonuçlarını yorumlayabilmesi, aktarabilmesi,

c-          Bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilmesi,

d-         Tıbbi beslenme tedavisi uygulama aşamalarından biri olan beslenme eğitiminde, güncel bilimsel bilgiler ışığında, hastalara gerekli bilgi ve tedavi ile ilişkili uygulamalarda beceri kazandırabilmesi için gerekli olan aşamalardan biri lisansüstü eğitimdir.

 

Lisansüstü eğitimin ilk basamağını oluşturan yüksek lisans eğitimi ile diyetisyenlerin besin, beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi alanında derinlemesine bilgi almaları ve beceri sahibi olmaları sağlanacaktır.

Yüksek lisans tezli programının ders kısmı, standart kredi toplamı en az 21 kredi, AKTS kredisi toplamı ise en az 42 olan en az yedi 7 ders ile standart kredisi sıfır, AKTS kredisi ise en az 18 olan bir seminer dersinden oluşur. Tezin AKTS kredisi 60 olarak belirlenir. Ancak ders ve tez kısmının toplam AKTS kredisi 120 altında olamaz.

Tezsiz yüksek lisans programının ders kısmı en az 10 ders (30 kredi /AKTS:60), ve AKTS kredisi 30 olan proje dersini içermektedir. Tezsiz yüksek lisans programının AKTS kredisi 90 kredi altında olamaz.