Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler


İleri Beslenme I        
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanmasını içermektedir. 

İleri Beslenme II
Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri konularını içermektedir. Bu ders kapsamında besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvarda ortamında uygulanması gerçekleştirilecektir. 

Literatür Araştırma Yöntemleri
Beslenme konularında literatüre erişmelerini sağlamak üzere her hafta farklı bir konuda yazılmış bilimsel içerikli araştırma, derleme ve makaleler üzerinde tartışarak, makale okuma ve yazma becerisi kazandırılması sağlanacaktır. 

Genel İstatistik
Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, örnekleme yöntemleri, hipotez testleri bu ders kapsamında işlenecektir. 

Özel Konular (Tez)
Bu ders, besin ve beslenme ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde Tez çalışmalarına dair konuların saptandığı, çalışmanın bilimsel alt yapısının belirlendiği,  araştırmanın niteliğine, özelliklerine ve yöntemine karar verildiği, yürütüldüğü, izlendiği, verilerin rapor edildiği, analiz edildiği, yorumlandığı, sunulduğu ve değerlendirildiği süreci kapsamaktadır.

 

Seçmeli Dersler

 

Seminer
Beslenme Bilimleri alanından konu seçerek literatür çalışmaları ile uygun sunum hazırlayacaktır.

Spor ve Beslenme
Bu ders yiyecek maddelerinin klasifikasyonu, enerji metabolizması, beslenme, spor ve sağlık ilişkisi, sporda yeterli ve dengeli beslenme ilişkisi, yiyecek maddelerinin performans üzerine etkileri, doping etkileri, fiziksel aktivitede enerji sistemleri, sıvı alımı, vücut kompozisyonu, enerji dengesi, kilo kontrolu, yeterli ve dengeli beslenmeye bağlı problemler, beslenme destekleri, özel sporlarda beslenme konuları hakkında bilgi vermektedir. 

Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
Beslenme araştırmalarında çoğunlukla kullanılan teknikler, laboratuvar uygulamaları ve çeşitli değerlendirme yöntemleri, deney hayvanlarında beslenme araştırmalarında yararlanma kuralları ve bilgilerini içermektedir.

Besin-İlaç Etkileşimi
Bu derste çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin olmayan yabancı maddelerin etkileşimlerinin her safhada incelenmesi, ilaç tedavisinin beslenme durumuna ve karbohidrat, protein, lipid metabolizmalarına etkileri, ilaçlarla vitamin ve minareller arasındaki etkileşimler incelenecektir. 

Besin Mikrobiyolojisi
Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında mikrobiyolojinin yeri incelenecektir. 

Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler
Bu derste diyabet, malnutrisyon, şişmanlık, kanser, yanık, travma-stres, enfeksiyon hastalıkları ve sepsis gibi beslenme ile ilintili hastalıklarda normal sağlıklı bireylere göre oluşan biyokimyasal ve metabolik değişiklikler incelenecektir.

Gıda Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
Yüksek basınç teknolojisi, yeni modifiye atmosfer paketleme teknikleri ve akıllı ambalajlar, genetik modifikasyon, biyoyakıt üretimi, ekstraksiyon teknolojisi, particle formation technology, ekstrüzyon teknolojisi ve gıda sanayinde kullanım alanları, nanotekloloji, enkapsülasyon teknolojisini içermektedir.

Protein Saflaştırma ve Analiz Yöntemleri
Protein saflaştırma ve analizinde kullanılan kromatografik ve elektroforetik yöntemlerin genel prensipleri anlatılacaktır.

 Besin Güvenliği
Besin güvenliğini bozan etmenlerin incelenmesi anlatılacaktır. 

Beslenmede Nanoteknoloji Uygulamaları
Bu derste nanoteknolojinin besin uygulamaları kapsamında besinlerin üretimi, paketlenmesi ve güvenliğinde nanoteknolojinin yeri ve önemi, nanobiyosensörlerin besin uygulamaları anlatılacaktır.  

Besinlerde Bulunan Endokrin Bozucular
Bu derste besinlerle aldığımız endokrin bozucu bileşiklerin tanımlanması, insan sağlığına ve endokrin mekanizmasına zararlarının incelenmesi anlatılacaktır.

Probiyotikler
Bu derste probiyotiklerin tanımı ve insan sağlığına etkileri anlatılacaktır. 

Popüler Diyetler ve Bilimsel Dayanağı
Bu derste günümüzde kullanılan ve/veya önerilen mevcut diyet programları anlatılacak ve bunların bilimsel dayanağı incelenecektir. 

Gıda Katkı Maddeleri, Kontaminantlar, ve Toksikoloji
Bu dersin amacı gıda katkı maddeleri hakkında bilgi vermek, toksikolojinin temelinde yatan kimyasal ve biyolojik olgulara yönelik bilgileri kavramak için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.